Mungra Medisch Centrum| Annastraat #35 | Tel.: (597) 231241 | Fax: (597) 232325 | E-mail: info@szn.sr

Preventieve maatregelen mbt Covid -19

Het Medisch Mungra Centrum (MMC) heeft alle poliklinische consulten met de specialist tot nader orde uitgesteld. Alleen spoedconsulten zullen op afspraak worden behandeld, laat de leiding van het MMC weten. Voor polibezoek en bezoek op de Spoedeisende Hulp (SEH) zal er slechts één begeleider worden toegelaten.

De MMC-leiding dringt er bij patiënten op aan röntgen- en laboratorium bezoeken zoveel mogelijk te beperken tot het hoognodige. Tijdens het bezoekuur wordt er ook maar één bezoeker per patiënt toegelaten. Bezoekers met griepklachten worden geweerd. Het ziekenhuis is alleen toegankelijk via de hoofdingang, waar handhygiëne verplicht is gesteld. De SEH zal alleen spoedgevallen afhandelen. Het medisch centrum vraagt de medewerking van een ieder om de hygiëne maatregelen, waaronder het wassen van de handen, in acht te nemen.

MMC neemt haar gerenoveerde SEH ingebruik.

Het Mungra Medisch Centrum beschikt thans over een gloednieuwe en uitgebreide Spoedeisende Hulp (SEH). Het lint voor de toegang tot dit nieuw gebouw is op woensdag 11 september 2019 doorgeknipt door de wnd. algemeen directeur dhr. R. S. Seedo en wnd. medisch directeur Drs. X. Marica. De waarnemend medisch directeur van het MMC, Drs. Xaviera Marica, zei bij deze gelegenheid bijzonder trots te zijn om deelgenoot te mogen zijn van deze ontwikkelingen in Nickerie. “We blijven ernaar streven om structureel kwalitatieve zorg te bieden aan de gemeenschap. Er is ook gewerkt aan de ontwikkeling van het personeel” zei ze.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid,die ook aanwezig was bedankte een ieder voor het opgebrachte geduld en de tolerantie. Dit in het bijzonder vanwege het ongerief dat sommigen hebben ondervonden tijdens de bouw die zes maanden heeft geduurd. “Deze regering is in heel Suriname bezig. Wij zitten niet stil,” zei de minister.” Er zijn nog meer projecten in de planning en die zullen allemaal worden uitgevoerd” beloofde hij.

Medical Professionals from Surinam

Suriname heeft met de selectie en afvaardiging van 35 personen naar China volledig ingespeeld op de door dit land aangeboden gelegenheid aan personen uit ons land die werkzaam zijn in de gezondheidssector om deel te nemen aan een “Training Course for Medical Professionals from Suriname”. Voor de deelnemers en voor het Ministerie van Volksgezondheid is dit weer een grote mijlpaal. Deze training duurde van 7 t/m 27 augustus 2019 in de provincie Hunan in China. De groep geselecteerden bestond uit 1 kinderarts, 14 huisartsen, 3 vroedvrouwen, 12 verpleegkundigen en 5 andere gezondheidswerkers. De onderwerpen die bij deze training aan de orde kwamen waren :controle ziekenhuisinfectie, medische technieken van geneeskunde en chirurgie, verbetering van de kwaliteit in de verpleging en pediatrische en volwassen spoedeisende zorg. Vanwege de diversiteit van de onderwerpen zijn de participanten dan ook op basis van hun specialisme geselecteerd .Minister van Volksgezondheid Antoine Elias is voorstander van het scholen van personeel. Volgens hem is educatie niet alleen van belang voor de persoonlijke ontwikkeling van de werkers in de gezonheidssector maar ook voor de ontwikkeling in de gezondheidssector zelf. De minister is blij met de beurzen en seminars die Suriname aangeboden krijgt van China. De bewindvoerder benadrukt dat voor het ministerie de traditionele landen waarmee ons land een samenwerking en uitwisseling heeft op het gebied van de gezondheidszorg, even belangrijk zijn als de niet traditionele landen. Elke ontwikkeling in positieve zin in deze branche heeft zijn volle ondersteuning.

Wine van Hetten, kinderarts, vertelt dat de leerstof van een hoog niveau was ”Apparatuur en technologie zijn geavanceerd waarvan niet allen in Suriname te krijgen zijn,” aldus de participant. Ze heeft tijdens de training ook een medicijnenproducent bezocht en was byzonder onder de indruk van de traditionele Chinese medicijnen die geproduceerd worden in het land. De kinderarts geeft aan ook tevreden te zijn met haar opvang, de begeleiding en de gastvriendelijkheid. Op schema stond ook een congres speciaal voor de verpleegkundigen, waaraan ook Nederlandse doctoren hebben geparticipeerd. Volgens Van Hetten viel er veel op te steken .Voor het bijwonen van dit congress kregen de verpleegkundigen een certificaat uitgereikt. Van Hetten heeft naast de training ook genetwerkt om de mogelijkheden voor eventuele opvang en behandeling van kinderen met kanker te bekijken. Haar is voorgehouden dat China op dit moment een nieuw ziekenhuis aan het opzetten is, waarin een internationale afdeling zal komen voor de behandeling van kinderen met kanker die buiten China woonachtig zijn. De behandelingen die kinderen met kanker in China krijgen, zijn kosteloos.

De arts Rikesh Bisnajak die ook deel uitmaakte van de groep zegt dat de reis van 32 uur een heel vermoeiende was maar de moeite waard is gelet op de kennis die hij heeft mogen opdoen. De opvang en begeleiding vond hij supergoed. De inhoud van de lessen had veel diepgang. De richtlijnen waren duidelijk en deze kunnen efficiënt toegepast worden in de praktijk. Bisnajak volgde als eerst een ARDS-training (Acute Respiratory Distress Syndrome). ARDS is een ernstige longaandoening die ontstaat ten gevolge van een ernstige ziekte van de longen zelf, zoals een longontsteking of een ziekte elders in het lichaam. De kennis die is opgedaan bij deze training kan zowel bij volwassenen als kinderen worden toegepast. Deze arts zegt dat het een topkans was om zichzelf bij te scholen en zijn kennis en kunde naar een hoger niveau te tillen. Het Ministerie van Volksgezondheid hield dagelijks contact met de participanten en hoopt dat de opgedane kennis door de participanten zal worden toegepast op de werkvloer.

Borstsvoedingsweek in MMC

Ook het MMC heeft in het kader van de borstvoedingsweek een aantal activiteiten georganiseerd rond dit jaars thema. Op de eerste dag, 1 augustus, is er een gezondheidsvoorlichtingssessie gehouden bij de ingang van de poliklinieken waarbij cliënten en ook bezoekers terecht konden voor borstvoedingsinformatie en kregen zij daarbij folders mee. Ook is de borstvoedingsbanner gedurende de hele maand geplaats voor bezoekers ter awareness. Er vond ook een televisielaunch plaats.

Voor cliënten in de diverse wachtruimtes en afdelingen waren er korte voorlichtingsfimpjes te zien in de talen hindoestaans, saramacaans, sranang tongo en nederlands. Ook werden er vanafjuni reeds een aantal healthen non healthcare workers binnen het MMC, PZW en de veredelde poli’s getraind om alle medewerkers bewust te maken van het belang van het implementeren van de 10 succesvolle borstvoedingstappen.

Training “SIGN Lanquage”

In de periode 02 september tot en met 03 oktober is er er een training SIGN lanquage georganiseerd voor health- en non healtcare workers in de congreshal van Telesur. Van het MMC zijn medewerkers van de polikliniek, de administratie en PZW afgevaardigd naar deze training. Ook de RGD, Justitie, SOZAVO en het Psychiatrisch Centrum Suriname waren vertegenwoordigd. Het doel van deze training was om de participanten het communiceren middels de gebarentaal bij te brengen. Deze vaardigheid is van belang om de toegang tot gezondheidszorg, diensten en sociale hulp etc. ten behoeve van de doelgroep met name degenen met een gehoorstoornis te verbeteren en te optimaliseren. De medewerkers hebben geleerd hoe je bijvoorbeeld middels gebaren het alfabet, de maanden, kleuren, feestdagen kan uitdrukken. Het was een zeer intensieve training bestaande uit 10 sessies van elk 2 uren die afgesloten werd met een examen. Alle deelnemers hebben deze training met succes afgerond en mochten een certificaat in ontvangst nemen.

TWIN avond-tweedaagse

Op 9 en 10 augustus heeft het MMC met een groep van 23 personen deelgenomen aan de TWIN avond-tweedaagse in Nickerie. Het thema van deze loop was “Nickerie beweeg. Bewegen vermindert hart – en vaatziekten”. In het kader van de bortsvoedingsweek en de Baby Friendly Hospital Initiative werd tijdens de loop borstvoeding gepromoot. Dit werd gedaan d.m.v. lintjes met opschriften over borstvoeding en het meelopen met poppen, het zingen van liedjes en het scanderen van leuzen over borstvoeding. De eerste dag droegen de deelnemers i.v.m. “de dag der inheemsen” een rood-witte pak met een inheems tintje. Op de tweede dag werd het een fris wit groen pakje. Hoewel de groep niet in de prijzen is gevallen mag teruggezien worden op een succesvolle participatie met sportieve deelnemers. De groep stond onder leiding van zr. Alpin J.