Dr. L. Mungra Streekziekenhuis Nickerie | Annastraat #35 | Tel.: (597) 231241 | Fax: (597) 232325 | E-mail: info@szn.sr

Ontwikkelingen LMSZN Afgelopen 50 Jaar

De afgelopen 50 jaar heeft het LMSZN heel wat ontwikkelingen doorgemaakt. Het ziekenhuis is heden ten dage een volwaardig basisziekenhuis, die basisgezondheidszorg in het Westen van Suriname garandeerd. Om dit te realiseren en te continueren heeft het ziekenhuis in de loop der jaren diverse projecten/activiteiten uitgevoerd door tussenkomst van donoren en samenwerkingen met instituten en organisaties.

IDB project
Al sedert eind jaren ’70 werd gesproken over het struktureel aanpakken van de achteruitgang van de sekundaire gezondheidszorg in Nickerie. In 1981 is het projekt dossier “Uitbreiding en reconditionering Streekziekenhuis Nickerie” door het Planburo aangeboden, met als uitgangspunt het verruimen van de mogelijkheden voor specialistische behandelingen middels een gerenoveerd ziekenhuisgebouw. Op 14 januari 1988 zijn tenslotte de Loan Contracts tussen de Republiek Suriname en de IDB getekend ten behoeve van het Nickerie Hospital Project voor een bedrag van US$ 9.7 miljoen.

Het algemene doel van het Nickerie Hospital Project is alsvolgt geformuleerd:
"het verbeteren van de zelfwerkzaamheid van het Streekziekenhuis Nickerie als het belangrijkste centrum van medische zorg in het westen van Suriname".

Dit project was verdeeld in twee fasen namelijk:
  • Nieuwbouw van Poliklinieken, Laboratorium, Röntgen, Apotheek, Operatiekamers, Verloskamer, EHBO en Mortuarium.
  • Renovatie van het bestaande ziekenhuis

Gedurende de periode van de nieuwbouw was de administratie waaronder personeelszaken, de executing unit en een ruimte voor pendelende specialisten, gevestigd boven het gebouw van Kersten aan de Julianastraat. Op dinsdag 19 maart 1996 vond de officiele bouwkundige oplevering van het LMSZN plaats. Door dit project is het aantal bedden uitgebreid van 52 naar 75 en is de totale oppervlakte van het ziekenhuis met 50 % vergroot tot 4.600 m2.

Startfondsproject
In 2003 is uit het Startfondsproject: ”Institutionele Versterking LMSZN” goedgekeurd voor een bedrag van Euro 495.096,--. Het uiteindelijke doel van het project was: het bijdragen aan een significant verbeterde gezondheidszorg in het Westen van Suriname.
Met dit project is het ziekenhuis in staat geweest om een deel van de medische apparatuur te vernieuwen, het ziekenhuis te automatiseren, het beddenhuis her in te richten, het personeel te trainen, de wasserij te vernieuwen, een waterreservoir en verbrandingsoven te bouwen.

Met de bouw van de verbrandingsoven is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. De verbrandingsoven is in 1995 door tussenkomst van de Lions in Suriname door een donor in Nederland geschonken aan het ziekenhuis. Sedert 1995 lag de oven in het ziekenhuis, maar kon door gebrek aan financiële middelen en het ontbreken van een geschikte lokatie niet geinstalleerd worden. Dankzij het Startfondsprojekt en een geschikte lokatie langs de Corantijnrivier werd op 1 februari 2008 de verbrandingsoven officieel in gebruik genomen door de Minister van Volksgezondheid, drs. C. Waterberg en de algemeen direkteur van het ziekenhuis, drs. R. Changoer. Het ziekenhuis is thans in staat om haar afval professioneel en milieuvriendelijk te verwerken.

Japansprojekt
In 2004 is het Japansprojekt “Moeder en Kindzorg” uitgevoerd in het LMSZN, hieraan is een bedrag van US$ 800.000,-- besteed, uitsluitend voor aanschaf van medische apparatuur. Met dit projekt is ons apparatuur bestand voor zeker 80 % vernieuwd.